ที่ตั้งโครการ    

มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อออกจากจุดสิ้นสุดแนวทางพิเศษบูรพาวิถี ไปสิ้นสุดที่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีพื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตการปกครองดังนี้

  • ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลคลองตำหรุ และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
แผนที่แสดงแนวเส้นทางโครงการ